ارتباط ایران حمله تروریستی حوادث تروریستی

ارتباط: ایران حمله تروریستی حوادث تروریستی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی گزارش تازه نقدینگی اعلام شد

آخرین تغییرات ثبت شده است جهت حجم نقدینگی در آخر سال ۱۳۹۵ از عبور آن از رقم ۱۲۵۳ تریلیون تومان خبر می‌دهد.

گزارش تازه نقدینگی اعلام شد

گزارش تازه نقدینگی اعلام شد

عبارات مهم : مرکزی

آخرین تغییرات ثبت شده است جهت حجم نقدینگی در آخر سال ۱۳۹۵ از عبور آن از رقم ۱۲۵۳ تریلیون تومان خبر می دهد.

به گزارش ایسنا، تازه ترین گزارشی که بانک مرکزی از خلاصه دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی منتشر کرده نشان می دهد که در آخر اسفندماه ۱۳۹۵ حجم نقدینگی با رشد ۲۳.۲ درصدی همراه بوده هست. این در حالی است که در آخر سال ۱۳۹۴ میزان نقدینگی به ۱۰۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده بود که رشدی ۳۰ درصدی را به همراه داشت.

گزارش تازه نقدینگی اعلام شد

بررسی روند تغییرات نقدینگی بیانگر آن است که حجم آن از اسفندماه سال ۱۳۹۱ از حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان با رشد حدود ۸۰۰ هزار میلیاردی به رقم فعلی ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

طی حدود پنج سال گذشته بالاترین رشد نقدینگی به ۳۸.۸ درصد و در آخر سال ۱۳۹۲ تخصیص داده شده است دارد. در حالی روند فزاینده نقدینگی اتفاقی معمول طی سال های گذشته محسوب می شود که رشد قابل توجه آن در دو تا سه سال اخیر از انتقادات مطرح شده است نسبت به دولت فعلی است.

آخرین تغییرات ثبت شده است جهت حجم نقدینگی در آخر سال ۱۳۹۵ از عبور آن از رقم ۱۲۵۳ تریلیون تومان خبر می‌دهد.

این در حالی است که معمولا مدیران بانک مرکزی ورود آمارهای نقدینگی مربوط به بانک ها و موسساتی که در جهت ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چتر نظارت بانک مرکزی قرار گرفته اند و همچنین وجود بعضی تسهیلات تکلیفی را از عوامل رشد نقدینگی عنوان کردند.

اما شرح تغییرات نقدینگی از این حکایت دارد که از رقم ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومانی تا ۱۰۹۰ هزار میلیارد تومان آن به شبه پول که عمده آن را سپرده های بانکی تشکیل می دهد تخصیص داده شده است دارد. میزان شبه پول در آخر سال گذشته با رشد ۲۳.۸ درصدی همراه بوده است.

از سویی دیگر تا ۱۶۳ هزار میلیارد تومان از میزان نقدینگی به پول و آنچه که در گردش و در اختیار مردم است تخصیص داده شده است دارد که در آخر سال ۱۳۹۵، رشدی حدود ۱۹.۳ درصدی داشته است.

گزارش تازه نقدینگی اعلام شد

واژه های کلیدی: مرکزی | همراه | حجم نقدینگی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs